Bekir Akdilek

Adliye Takip Memuru

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mezunudur. 2005 yılından beri adliye alanında icra takip memurluğu yapmakta olup, özellikle banka dosyalarının açılışından infazına kadar son derece donanımlı ve deneyim sahibidir. Adliyede tüm toplu dosya işlemlerini yürütmek ve işlemlerin denetiminden sorumlu olan Bekir Akdilek, 2015 yılından beri ekibimiz bünyesinde adliye takip memuru olarak çalışmaktadır.