Kıymet Hilal Altınbay

Takip Memuru

Kıymet Hilal Altınbay, İstanbul Üniversitesi Adalet bölümü mezunudur. Sağ&Sağ Hukuk Bürosunda icra takip uzmanı olarak çalışmaktadır.