Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Hukuk uyuşmazlıklarının dava yoluyla çözümü uzun zaman almakta ve harç, keşif masrafı, tanık ücreti gibi toplamda yüksek miktarlara ulaşan masraflara neden olmaktadır. Hemen hemen her dava ortalama iki yıl sürmekte, bazı davaların sonuçlanması on yılı geçebilmektedir. Davalar genellikle kısmen kabul-kısmen red kararı ile neticelendiğinden, taraflar karardan tam olarak memnun olmamaktadır.

Davaya ilişkin hiçbir masrafa girmeden; bazen bir kaç saat veya birkaç gün içinde bir uyuşmazlığın, tarafları memnun edecek şekilde çözümlenmesi arabuluculuk ile mümkündür.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. Kararı taraflar verir, arabulucu karar vermez. Böylece taraflar istemedikleri bir sonuca zorlanmamış olur.

Arabuluculuk, kaybedeni olmayan bir uyuşmazlık çözme yoludur.

İŞÇİ-İŞVEREN DAVALARI, TÜKETİCİ DAVALARI İLE TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTIDIR. YANİ BU DAVALARI AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA GİTMEK KURAL OLARAK ZORUNLUDUR.