Avukatlık

25 yılı aşkın avukatlık deneyimimizle müvekkillerimize tüm davalar ile icra takiplerinde avukatlık hizmeti sunuyoruz. Başlıca faaliyet konularımız şunlardır:

İŞ HUKUKU

İşçi alacakları, İşe iade, Cezai şart, Sigortalılığın tespiti, Rekabet yasağına aykırılık nedeniyle tazminat

AİLE HUKUKU

Boşanma, Nafaka, Nafakanın arttırılması, Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması, İddet müddetinin kaldırılması

ŞAHSIN HUKUKU

Gaiplik, Ad-soyad düzeltme veya değiştirme, Yaş düzeltme, Vasi tayini, Kayyım tayini

MİRAS HUKUKU

Veraset ilamı alma, Veraset ve intikal işlemleri

BORÇLAR HUKUKU

Maddi ve manevi tazminat, Destekten yoksun kalma tazminatı, Alacak

CEZA HUKUKU

Hakaret, Hırsızlık, Yağma, Taksirle yaralama, Taksirle ölüme sebebiyet, Dolandırıcılık, Adam öldürmeye teşebbüs, Marka hakkına tecavüz, Telefonla taciz, Sabıka kaydı silme

KİRA HUKUKU

Tahliye, Kira tespiti, Tevdi mahalli (ödeme yeri) tayini, Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti

MARKA HUKUKU

Marka hakkına tecavüzden kaynaklanan tazminat davaları, Markanın hükümsüzlüğü ve sicilden silinmesi davaları, Marka tecavüzü nedeniyle ürün toplatma

GAYRİMENKUL HUKUKU

Men'i müdahale, Tapu iptali ve tescil, Ecrimisil , İpotek alma, kaldırma

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Apartman/Site Yönetimi danışmanlığı, Aidatların icra yoluyla tahsili, Komşuluk hukuku davaları, Projeye aykırılıkların giderilmesi

VERGİ HUKUKU

Vergi cezasının iptali

İCRA TAKİPLERİ

Fatura, çek senet ve sair alacakların tahsili, Mahkeme kararlarının icrası