Avukatlık Ücreti KDV İndirimi

Bazı Dava ve İşlerde Avukatlık Ücreti KDV Oranında İndirim Yapıldı

02.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere avukatlık ücretinin KDV’si aşağıdaki işlerde yüzde % 18’den % 8’ e indirilmiştir:

  1. Aile Mahkemelerinin görev alanına giren işler, davalar ve bu davalara bağlı kanun yolları
  2. Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren işler, davalar ve bu davalara bağlı kanun yolları
  3. Tüketici Mahkemelerinin görev alanına giren işler, davalar ve bu davalara bağlı kanun yolları
  4. Vesayet işleri, davaları ve bu davalara bağlı kanun yolları
  5. Dava şartı iş uyuşmazlıklarında arabuluculuktan doğan icra takipleri
  6. Dava şartı iş uyuşmazlıklarında arabuluculukta taraf vekilliği