Hilal Altınbay

Takip Memuru

Hilal Altınbay, İstanbul Üniversitesi Adalet bölümü mezunudur. Sağ&Sağ Hukuk Bürosunda icra takip uzmanı olarak çalışmaktadır.