Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık Ücreti

Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinde Tarafların Kendi Avukatlarına Ödeyecekleri Asgari Ücret Tutarı Nedir?