Koronavirüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Kanununun Bazı Önemli Hükümleri

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli düzenlemeler getirilmiştir.