Tutuklama (Yüksek Lisans Tezi)

Tutuklama kişi özgürlüğünü kaldıran; çok ağır sonuçları olan bir ceza yargılama önlemidir.