Yapılaşma hakkının olmaması sebebiyle yeni yapı yapılması mümkün değil ise yeni yapı nerede yapılmalıdır?

Yapılaşma hakkının olmaması sebebiyle yeni yapı yapılması mümkün değil ise yeni yapı nerede yapılmalıdır?

Yapılaşma hakkının olmaması sebebiyle yeni yapı yapılması mümkün değil ise yeni yapı nerede yapılmalıdır?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar ile ilgili 15. maddede bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır.

15. maddenin 11. fıkrasında uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün değil ise, uygulama alanında yapının yerine yapılacak yeni yapı, uygulama dışında başka bir parselde yapılabileceği belirtilmiştir.

Böyle bir durumda kanundan kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama alanının bulunduğu ildeki müdürlükten yazı alınır. Bu yazı ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir.

Stj.Av.Merve Çelik